Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Rekrutacja_KNO_2024_25

Kwestionariusz osobowy - ankieta rekrutacyjna do szkół

w systemie kształcenia na odległość

Rekrutacja do:

- Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej

- Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej

przy Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Uwaga!

Przed wypełnieniem ankiety prosimy o wcześniejsze wydrukowanie, wypełnienie i przygotowanie skanów (najlepiej w formacie PDF) następujących dokumentów:

Program Ramowy

1. Podanie do dyrektora ORPEG (pobierz) – podanie z odręcznymi podpisami obojga rodziców.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz).

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz) oraz wizerunku ucznia (pobierz).

4. Kopia aktu urodzenia.

5. Oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub kopia z roku 2023/24.

6. Ewentualne dokumenty dodatkowe: opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, rezygnacja z WDŻ itp.

Program Uzupełniający

1. Podanie do dyrektora ORPEG (pobierz) – podanie z odręcznymi podpisami obojga rodziców.

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz).

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz) oraz wizerunku ucznia (pobierz).

4. Kopia aktu urodzenia.

5. Kopia ostatniego świadectwa szkolnego z roku 2023/24.

6. Oświadczenie rodziców ucznia o spełnianiu obowiązku szkolnego/nauki w roku 2024/25 w szkole lokalnej w kraju pobytu (pobierz).

UWAGA

Warunkiem wysłania kwestionariusza przez rodzica jest wypełnienie wszystkich pól oraz dołączenie obowiązujących załączników (lista załączników powyżej).