Wypełniono 0% tej ankiety
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta rekrutacyjna KNO_2021

Kwestionariusz osobowy - ankieta rekrutacyjna do szkół

w systemie kształcenia na odległość

Rekrutacja do:
 
- Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej
- Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej
 
przy Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
 
Uwaga!
Przed wypełnieniem ankiety prosimy o wcześniejsze przygotowanie skanów (najlepiej w formie pdf) następujących dokumentów:
 
  1. podanie do dyrektora ORPEG (pobierz) – podanie z własnoręcznymi podpisami obojga rodziców
  2. klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (pobierz)
  3. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych (pobierz) oraz wizerunku ucznia (pobierz)
  4. kopia aktu urodzenia

PLAN RAMOWY - OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI

  1. kopia ostatniego świadectwa szkolnego ze szkoły polskiej
  2. oryginał ostatniego świadectwa szkolnego lub kopia potwierdzona notarialnie / przez dyrektora szkoły wydającego dokument (spełnianie obowiązku szkolnego/obowiązku nauki) z roku 2020/21
  3. ewentualne dokumenty dodatkowe: opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej itp.

PLAN UZUPEŁNIAJĄCY - OBOWIĄZUJĄCE ZAŁĄCZNIKI

  1. kopia ostatniego świadectwa szkolnego z roku 2020/21 – w przypadku dzieci spełniających obowiązek szkolny/nauki na terenie RP w minionym roku szkolnym  
  2. zaświadczenie potwierdzające spełnianie obowiązku szkolnego/obowiązku nauki w roku 2021/22 ze szkoły lokalnej w kraju pobytu  
 
UWAGI.

Warunkiem wysłania kwestionariusza przez rodzica jest wypełnienie wszystkich pól oraz dołączenie obowiązujących załączników (lista załączników powyżej).

 

W tej ankiecie jest 47 pytań.